Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management) - Chương 6: Quản trị chế biến món ăn và pha chế đồ uống

Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management), chương 6 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị chế biến món ăn và pha chế đồ uống như phương pháp và quy trình chế biến và pha chế, kiểm soát chất lượng món ăn và đồ uống,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.