Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Vật liệu làm khuôn

Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Vật liệu làm khuôn" trình bày các nội dung chính: những yếu tố ảnh hưởng tới vật liệu làm khuôn, vật liệu đối với hệ thống định vị và dẫn hướng, vật liệu làm thân khuôn,...