Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Data analysis toolpak, hộp thoại data analysis. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.