Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, chu trình Carnot và định lý Carnot,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.