Bài giảng Vật lý đại cương A1: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Bài giảng Vật lý đại cương A1: Chương 3 gồm có phần. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về động học và động lực học vật rắn. Nội dung bài giảng trình bày: vật rắn, khối tâm, chuyển động của vật rắn, mômen quán tính và mômen quay. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu cho người học chương trình động lực học vật rắn và phương pháp giải bài toán động lực học vật rắn. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.