Bài thuyết trình Hệ thống thời gian thực hành trong dự án làm xe tự hành

"Bài thuyết trình Hệ thống thời gian thực hành trong dự án làm xe tự hành" trình bày khái niệm thời gian thực; phân loại hệ thống thời gian thực; cấu tạo một hệ thống thời gian thực và ứng dụng; hệ điều hành thời gian thực. Mời các bạn cùng tham khảo!