Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam – Chuyên đề đặc biệt: Phát triển du lịch tại Việt Nam nhìn lại từ điểm tới hạn, xu hướng, thách thức và ưu tiên chính sách cho ngành du lịch Việt Nam

Nội dung của báo cáo trình bày viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu và môi trường kinh tế bên ngoài; những diễn biến kinh tế gần đây; triển vọng trung hạn, viễn cảnh tăng trưởng tiếp tục chững lại và rủi ro vẫn nghiêng theo hướng suy giảm; chuyên đề đặc biệt về phát triển du lịch tại Việt Nam nhìn lại từ điểm tới hạn - xu hướng, thách thức và ưu tiên chính sách cho ngành du lịch Việt Nam;