Báo cáo Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị Cần Thơ, Việt Nam

Nội dung của báo cáo trình bày khái niệm đô thị có khả năng thích ứng; phương pháp phân tích thế mạnh đô thị; vài nét về thành phố Cần Thơ; trở ngại chính; kết quả triển khai công cụ nghiên cứu thế mạnh đô thị; giải pháp ưu tiên...