Động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu

Trong thời gian qua, số vụ tai nạn do va chạm giữa các phương tiện nổi có chiều hướng ngày càng gia tăng. Những vụ va chạm này không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn đến kinh tế, xã hội mà còn để lại những tác hại xấu cho môi trường. Chính vì thế, việc nghiên cứu bài toán va chạm tàu là cần thiết để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các hậu quả có thể xảy ra do va chạm tàu. Bài báo này nghiên cứu động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu.