Ebook 2000 từ vựng tiếng Anh dành cho người mất gốc

Nhằm giúp các bạn có thêm một nguồn tài liệu trong quá trình học tiếng Anh, đội ngũ Tesse đã tìm kiếm và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu để biên soạn thành tài liệu Tiếng Anh dành cho người mất gốc - 2000 từ vựng cơ bản. Tài liệu này sẽ giúp các bạn bỏ túi hơn 2000 từ vựng thông qua các chủ đề quen thuộc xung quanh đời sống, qua đó cũng giúp người đọc có thêm cơ sở để trao dồi thêm vốn từ vựng về sau. Mời các bạn cùng tham khảo.