Ebook Di tích danh lam thắng cảnh Lâm Đồng

Ebook "Di tích danh lam thắng cảnh Lâm Đồng" giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài nước một cách toàn diện những di tích danh lam thắng cảnh của Lâm Đồng. Ebook có nội dung trình bày về: Lâm Đồng - Đà Lạt - một vùng non nước Tây Nguyên, di tích Cát Tiên Thánh địa cổ xua của người Mạ-S'tiêng, Thung Lũng Tình Yêu, hồ than Thở, thác Cam Ly, Hồ Xuân Hương - viên ngọc bích giữa lòng thành phố. Mời các bạn tham khảo ebook.