Ebook Dòng chảy - Cẩm nang dòng chảy môi trường

Ebook trình bày các nội dung về dòng chảy như định nghĩa về dòng chảy, các lợi ích của dòng chảy, xác định nhu cầu nước, các khung đánh giá dòng chảy, sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, tác động của các cơ sở hạ tầng và phương án giải quyết, thực hiện dòng chảy môi trường sử dụng cơ sở hạ tầng nước, trang trải chi phí, xây dựng khung chính sách và pháp lý, xây dựng năng lực thiết kế và thực hiện... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.