Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 1

Giáo trình Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất linh hoạt có trợ giúp của máy tính CIM, các nguyên tắc hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt FMS, robot công nghiệp trong FMS, hệ thống kiểm tra tự động của FMS, hệ thống vận chuyển - tích trữ tự động của FMS, xác định thành phần của thiết bị của hệ thống FMS, kho chứa tự động trong hệ thống FMS. Mời các bạn cùng tham khảo.