Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 2 - NXB Trẻ

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Người quản lý quỹ phòng hộ đi chân đất, những người đàn ông đến từ Kabul và thái giám ở Ấn Độ: Rủi ro (không dễ) lường trước khi cho người nghèo vay tiền, dành dụm từng viên gạch, ngại ngần khởi nghiệp, chính sách, chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.