Ebook Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội - PGS.TS. Phạm Xuân Hằng

Cuốn sách Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những hoạt động ngoại giao của nước ta đối với các nước khác trong khu vực và trên thế giới theo từng thời kỳ lịch sử. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.