Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế: Phần 1

Phần 1 cuốn sách tham khảo "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế" giới thiệu một số kinh nghiệp quốc tế về phát triển khu chế suất như: Khu chế xuất và cải cách chính sách, kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới về khu chế xuất, kinh nghiệm của thế giới về khu chế xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.