Ebook Nhập môn Tiếng Nhật: Phần 1 - Jimmy Nguyễn

Cuốn sách Nhập môn Tiếng Nhật giới thiệu đến các bạn phần giao tiếp cơ bản, các ký tự tiếng Nhật bao gồm chữ Hiragana và chữ Katakana. Phần 1 của cuốn sách sẽ giúp người học làm quen các mặt bằng các bài tập viết. Mỗi bài thực hành viết trong sách bao gồm tập viết trong ô vuông và các ô vuông đều có hình định tâm để giúp người học dễ hình dung về sự cân bằng khi viết bộ ký tự tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.