Ebook Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV (Tập 1): Phần 2 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Sau đây là nội dug phần 2 của cuốn sách. Phần 2 giúp người đọc hiểu về thiết kế cơ sở trong nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 110kV – 500kV. Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thuyết minh xây dựng phần đường dây, giải pháp thiết kế tại các khoảng vượt lớn, đánh giá ảnh hưởng của công trình đến môi trường, an toàn trong xây dựng, vận hành và phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu thêm các bản vẽ phần điện, phần xây dựng; phụ lục tính toán phần điện đường dây và phần xây dựng đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo.