Ebook Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 2): Phần 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Cuốn sách Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 2) thuộc phần nội dung hồ sơ quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. Phần 1 của cuốn sách gồm có 9 chương giúp người đọc nắm được tổng quan về hướng dẫn tính toán về: tính toán trào lưu công suất, ngắn mạch hệ thống; tính toán lựa chọn định mức, công suất thiết bị; tính toán lựa chọn các tham số khác máy cắt: TRV, RRRV, điện trở đóng; tính toán bù ngang cho đường dây 500kV; tính toán lựa chọn chống sét van cho ngăn xuất tuyến 500kV; tính toán cách điện xung kích thiết bị 500kV (lựa chọn bil); tính toán điện tụ dùng AC, DC; tính toán chống sét, nối đất và chiếu sáng. Để nắm rõ hơn về kiến thức cũng như cách tính toán trong nội dung phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV, mời các bạn cùng tham khảo.