Ebook Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 3): Phần 2 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày hình thức thể hiện các bản vẽ phần xây dựng (Thiết kế bản vẽ thi công) bao gồm các bản vẽ phần điện và phần xây dựng và bản vẽ chế tạo cột thép. Mời các bạn cùng tham khảo.