Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 3

Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về xử lý các sự cố công trình xây dựng như: Xử lí sự cố công trình bê tông ứng suất trước, xử lí sự cố công trình kết cấu thép, xử lí sự cố công trình kết cấu đặc chủng, xử lí sự cố thấm dột, xử lí sự cố công trình trang trí cửa và sản, vật liệu dùng để xử lí sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.