Ebook Sức bền vật liệu: Tập 1 (Phần 1) - Hoàng Thắng Lợi

Ebook Sức bền vật liệu: Tập 1 (Phần 1) của Hoàng Thắng Lợi trình bày về ngoại lực và nội lực, ứng suất chuyển vị và biến dạng; kéo nén thanh thẳng; trạng thái ứng suất; đặc trưng hình học của mặt cắt cong. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.