Ebook Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô - Lê Trọng Hiệp

Tài liệu bao gồm 3 chương: giới thiệu thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô; cơ sở lý thuyết và phân loại hệ thống điều hòa không khí ô tô; tìm kiếm, xây dựng dữ liệu, lựa chọn phần mềm và chạy thử. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.