Ebook Thiết kế tổ chức thi công: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế tổ chức thi công", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thi công lắp ghép; hiệu quả kinh tế; điện, nước, mặt bằng tiến độ thi công; một số mẫu đồ án thiết kế tổ chức thi công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.