Giáo trình Chuyên đề Arduino và truyền thông (Nghề: CNKT Điện tử, truyền thông) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Chuyên đề Arduino và truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức như: Tổng quan về Arduino; Lập trình - mô phỏng dùng vi điều khiển Arduino; Truyền thông vi điều khiển Arduino; Thực hiện đề tài. Mời các bạn cùng tham khảo!