Giáo trình Nhập môn CNKT Điện tử, truyền thông (Nghề: CNKT Điện tử, truyền thông) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nhập môn CNKT Điện tử, truyền thông với mục tiêu là giúp các bạn học viên trình bày được chức năng các phòng, khoa, các quy trình liên quan đến HSSV. Nhận thức được đạo đức nghề nghiệp sau khi ra trường. Nhận thức được nghề nghiệp, công việc trong tương lai từ đó có định hướng học tập rõ ràng cụ thể.