Giáo trình Quang điện tử (sử dụng cho bậc Đại học - Cao đẳng): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Quang điện tử (sử dụng cho bậc Đại học - Cao đẳng) trình bày linh kiện của hệ thống thông tin quang, ghép quang và khuếch đại quang, laser qua nội dung chương 6 đến chương 8 của tài liệu.