Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản - Nghề: Công nghệ ôtô (Trung cấp)

Học xong Giáo trình này học viên có khả năng: Sử dụng các dụng cụ liên quan công tác hàn cắt hồ quang điện hàn bằng ngọn lửa khí và hàn thiếc một cách thành thạo. Vận hành hàn sử dụng mỏ hàn điện trở đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Hình thành được các k năng hàn cắt hồ quang điện bằng ngọn lửa khí và hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở bằng mỏ hàn đốt.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)