Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp) trình bày các nội dung: Quạt ly tâm, bơm ly tâm, lọc khung bản, tháo lắp thiết bị truyền nhiệt, tháo lắp thiết bị lọc.