Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1 với nội dung phân tích các chỉ tiêu nước. Nội dung phần này sẽ giúp học viên xác định được độ màu, độ pH, độ acid,...các thành phần của nước.