Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba - CDMA 2000

Tham khảo tài liệu 'hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba - cdma 2000', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả