Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh

Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh trình bày: Khái niệm mua sắm công xanh còn khá mới mẻ ở nước ta cho dù đã có một số nghiên cứu đề cập đến. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc,... mua sắm công xanh là một trong những công cụ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.