Lý thuyết cấu kiện điện tử Electronic Devices - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viến Thông

Cấu kiện điện tử là các phần tử linh kiên rời rạc, mạch tích hợp (IC)
tạo nên mạch điện tử, các hệ thống điện tử.
Cấu kiện điện tử ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là ứng
dụng trong lĩnh vực điện tử - viễn thông, CNTT.
Cấu kiện điện tử rất phong phú, nhiều chủng loại đa dạng.
Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử phát triển mạnh mẽ, tạo ra những
vi mạch có mật độ rất lớn (Vi xử lý Pentium 4 - khoảng hơn 40 triệu
Transistor…)
Xu thế các cấu kiện điện tử...