Mô phỏng đặc tính động lực học của một hệ thống servo khí nén

Bài viết này khảo sát các đặc tính động lực học của một hệ thống servo khí nén và phát triển một mô hình toán học phù hợp đối với hệ thống. Để giải giải quyết mục đích này, một hệ thống thí nghiệm servo khí nén sử dụng một xy lanh khí nén tác động kép và hai van tỉ lệ lưu lượng được xem xét.