Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm mô hình giảng dạy hệ thống điều hòa không khí ba chức năng: Làm lạnh - sưởi ấm - khử ẩm

Bài viết giới thiệu hệ thống điều hòa không khí thực hiện ba chức năng làm lạnh, sưởi ấm và khử ẩm phục vụ cho sinh hoạt của con người và quá trình sản xuất khi có nhu cầu cần thiết.