Nghiên cứu mô phỏng thủy động lực học chuyển động của tàu thủy trên sóng điều hòa

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng thủy động lực học chuyển động của tàu thủy trên sóng, bắt đầu từ việc xây dựng mô hình một tàu chở hàng cụ thể trong phần mềm thiết kế tàu thủy Autoship, sau đó chuyển sang AQWA, môđun phân tích thủy động lực học của phần mềm ANSYS để thực hiện mô phỏng và phân tích chuyển động của mô hình tàu này trên sóng bằng phương pháp tính toán động lực học chất lỏng (Computational Fluid Dynamics - CFD). Kết quả mô phỏng thủy động lực học sẽ là cơ sở để giải các bài toán liên quan đến chuyển động tàu trên sóng như tính biên độ dao động, tính sức cản, phân tích ảnh hưởng sóng, tải trọng trên tàu đến chuyển động tàu v..v…