Nghiên cứu tận dụng rác thải nhựa gia công bê tông làm vật liệu xây dựng

Bài viết Nghiên cứu tận dụng rác thải nhựa gia công bê tông làm vật liệu xây dựng trình bày xã hội phát triển hiện đại, sản xuất và tiêu dùng bao bì nhựa đã trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày của con người, tuy nhiên cũng tạo ra lượng nhựa thải lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.