Phát triển du lịch bền vững từ cách tiếp cận hình ảnh điểm đến

Bài viết phân tích các nhân tố cấu thành hình ảnh điểm đến thể hiện tiềm năng phát triển du lịch bền vững. Trong các nhân tố, chỉ có yếu tố quốc tịch là có ảnh hưởng đến nhận định của du khách về nhân tố tài nguyên tự nhiên và ngôn ngữ mà trong đó du khách từ Châu Úc có xu hướng đánh giá cao tiềm năng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Bài viết còn đưa ra các giải pháp phát triển du lịch bền vững dựa vào cách tiếp cận hình ảnh điểm đến.