Sự thấu hiểu và chia sẻ của nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin di động dành cho khách hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu này khám phá và đánh giá khả năng đồng cảm của nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin di động tại Thừa Thiên Huế đối với khách hàng. Dữ liệu nghiên cứu được khảo sát từ 384 khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động tại Thừa Thiên Huế.