Tăng tỷ lệ thành công các cuộc gọi chuyển giao trong các hệ thống thông tin di động không dự trữ kênh bằng kỹ thuật chuyển tiếp kênh

Bài viết phân tích mô hình mạng sử dụng các trạm chuyển tiếp để chuyển các kênh còn dư ở các cell lạnh sang các cell nóng nhằm cải thiện chỉ số cấp độ dịch vụ GoS của mạng.