Tạp chí Dầu khí - Số 01/2016

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2016. Gồm các bài viết: nghiên cứu đánh giá hiệu quả công nghệ điện hóa nhằm chống bám cặn và chống ăn mòn cho hệ thống làm mát nước biển; đánh giá các phát sinh, rủi ro và ảnh hưởng khi sử dụng khí nhiệt trị thấp, thành phần CO2 cao để sản xuất điện; mô hình đá móng nứt nẻ phong hóa; nghiên cứu chế tạo dung dịch khoan vi bọt sử dụng cho các vỉa chứa có áp suất thấp...