Thiết bị ngưng tụ - Dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí - GVHD ThS. NCS Đỗ Hữu Hoàng

Tính toán thiết kế dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí cho hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh R22 thiết bị ngưng tụ có công suất nhiệt Qk = 50kW . Các thông số liên quan sinh viên tự chọn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.