Tiểu luận đề tài "Mối quan hệ tác động qua lại giữa môi trường du lịch và hoạt động du lịch"

Những thập kỷ gần đây, du lịch và ngành du lịch trở thành xu hướng chung của toàn
cầu, chiếm vị trí chiến lược trong nền kinh tế quốc gia nhiều nước trên thế giới.
Theo thống kê của Tổ chức Du lịch trên thế giới (UNWTO) và Hiệp hội Lữ hành quốc
tế (WTTC)năm 2000 thu nhập ngành du lịch chiếm tới 10,7% GDP của toàn thế giới. ở
Việt Nam năm 2007 thu nhập ngành du lịch lên đến 11%. Ước tính lượng du khách
quốc tế năm 2010 là 1100 triệu lượt, năm 2020 đạt khoảng 1600 lượt triệu du khách....