Tổng quan về mạng máy tính

Mạng LAN là 1 nhóm các máy tính và thiết bị truyền thông được kết nối với nhau trong một khu vực nhỏ.