Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn

Bài viết giới thiệu kết quả xác định một số đặc tính phá hủy của bê tông bằng thí nghiệm và mô phỏng. Thông qua việc so sánh kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho phép xác định được một số đặc tính phá hủy như năng lượng phá hủy Gf, chiều dài đặc trưng của vùng phá hủy lch và cường độ ứng suât giới hạn Kic của 6 loại bê tông có cường độ chịu nén từ 20 MPa đến 50 MPa. Đây là những đặc tính quan trọng trong nghiên cứu nâng cao tính chính xác, độ tin cậy tính toán và tuổi thọ của công trình bê tông cốt thép.