Xác định một số thông số thủy động lực học trong sấy hạt muối tinh bằng lớp sôi

Bài viết nhằm góp phần làm rõ cũng như mô tả được bản chất, các yếu tố động lực học xảy ra đối với vật liệu rời trong dòng tác nhân khí, ngoài ra bài viết còn đề cập đến phương pháp xác định một số thông số cơ bản khi tính toán lớp hạt vật liệu sôi nói chung và trình bày cụ thể cho trường hợp sấy hạt muối tinh trong lớp hạt sôi liên tục trên máy sấy lớp sôi liên tục 3tấn/giờ.