Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám

Cùng với sự phát triển chung của ngành Du lịch thế giới, ngành Du lịch Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong ngành dịch vụ Du lịch đã được các nước thế giới thực hiện từ sớm.