• NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn hóa học - NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.Trong nhiệt động lực học kĩ thuật, ta mặc định công nhận chất trong hệ hay thể tích điều khiển của chúng ta là một môi trường liên tục; nghĩa là, nó phân bố liên tục trong vùng đang xét. Sự công nhận như vậy cho phép chúng ta mô tả một hệ hay một thể tích...

   23 p hueic 03/12/2013 228 4

 • Ôn tập động lực học chất điểm

  Ôn tập động lực học chất điểm

  đáp án (động lực học chất điểm) B1: B HD: Khi vận tốc của vật thay đổi thì gia tốc của vật khác không. Theo định luật II Niutơn ta có: a  F nên khi đó F khác không. m B2: C HD: Số chỉ lực kế bằng lực căng của lò xo tác dụng lên vật. Chọn HQC gắn với thang máy, chiều dương hướng lên ta có: T  P  Fqt  0  T  P  ma  0 (a là gia tốc...

   9 p hueic 03/12/2013 275 2

 • Bài giảng về Các nguyên lí của nhiệt động lực học – vật lí 10: phần 2

  Bài giảng về Các nguyên lí của nhiệt động lực học – vật lí 10: phần 2

  Học sinh phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này. học sinh hiểu: Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.

   24 p hueic 03/12/2013 184 2

 • NGUYÊN LÍ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  NGUYÊN LÍ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  Sự phát triển của nhiệt động lực học là một vấn đề hấp dẫn trong lịch sử khoa học. Nhiệt động lực học nghiên cứu về nhiệt trong lĩnh vực Vật lý học. Khái niệm trung tâm của nhiệt động lực học là nhiệt độ. Nhiệt độ không biểu diễn bằng những đại lƣợng cơ học cơ bản nhƣ khối lƣợng, độ dài và thời gian, nó biểu thị một quan...

   48 p hueic 03/12/2013 173 2

 • Đề tài học phần : Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê " Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học và Entropi "

  Đề tài học phần : Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê " Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học và Entropi "

  Khi mà tri thức của loài người ngày càng rộng lớn, với nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu và giải quyết thì môn Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê đã ra đời. Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê là những phần quan trọng của Vật lí học, đối tượng của hai môn này gần như giống nhau, nhưng phương pháp nghiên cứu thì...

   25 p hueic 03/12/2013 193 2

 • Tổng quan động lực học

  Tổng quan động lực học

  Các định nghĩa cơ bản 2. Định lý chuyển động khối tâm 3. Định lý biến thiên động lượng 4. Định lý biến thiên về môment động lượng 5. Định lý động năng CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học 1. Các định nghĩa cơ bản Động lượng của cơ hệ k 1  N   Q   m k Vk Môment động lượng của cơ hệ đối với tâm O N...

   9 p hueic 03/12/2013 153 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số