• Địa chất đô thị

  Địa chất đô thị

  Nội dung của bài viết gồm: cơ sở dữ liệu địa chất đô thị; vấn đề địa chất môi trường vùng đô thị hóa; kiến trúc cảnh quan; địa kỹ thuật môi trường; tài nguyên thiên nhiên; quản lý chất thải đô thị; ứng phó với tai biến địa chất; quy hoạch đô thị...

   6 p hueic 20/09/2019 70 0

 • Tính chất cơ lý của đất đá

  Tính chất cơ lý của đất đá

  Bài viết trình bày các nội dung: thành phần hạt, phân loại đất theo thành phần hạt; thành phần khoáng vật của đất; thành phần hóa học của đất; nước (pha lỏng) trong đất; nước liên kết vật lý; khí trong đất; kiến trúc và liên kết kiến trúc; cấu tạo của đất...

   7 p hueic 20/09/2019 52 0

 • Cơ sở Địa mạo học

  Cơ sở Địa mạo học

  Lịch sử hình thành của Địa mạo học; những luận thuyết chính; vị trí của Đại mạo học trong khối các khoa học về trái đất; phương pháp luận và nhiệm vụ nghiên cứu của Địa mạo học; các phương pháp nghiên cứu của Địa mạo học; phân ngành của Địa mạo học; nguyên tắc phân loại địa hình...

   8 p hueic 20/09/2019 79 0

 • Địa chất thềm và sườn lục địa

  Địa chất thềm và sườn lục địa

  bài viết với các nội dung: cấu trúc địa chắt thềm lục địa; hoạt động địa chất Kainozoi thềm lục địa Việt Nam; địa tầng Kainozoi thềm lục địa Việt Nam; băng hà và gian băng; đường bờ cổ; hoạt động địa chất sườn lục địa; quạt ngầm của sườn lục địa... Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   6 p hueic 20/09/2019 79 0

 • Địa tầng học

  Địa tầng học

  Bài viết với các nội dung: nguyên lý cơ bản của Địa tầng học, Địa niên biểu, phân loại Địa tầng, cơ sở và nhu cầu của phân loại Địa tầng, các loại hình phân vị Địa tầng, chuẩn của phân vị và ranh giới Địa tầng, chuẩn Địa tầng, định nghĩa và ý nghĩa của chuẩn Địa tầng, tiêu chuẩn của việc xác lập Stratotyp của phân vị và ranh...

   5 p hueic 20/09/2019 84 0

 • Thăm dò địa chấn

  Thăm dò địa chấn

  Bài viết với các nội dung: cơ sở thăm dò địa chấn, tốc độ truyền sóng địa chấn, phương pháp địa chán phản xạ, phát và thu sóng địa chấn, thu sóng địa chấn, xử lý số liệu địa chấn, địa chấn địa tầng, phân tích tài liệu địa chấn, nguyên tắc và quan điểm về địa tầng dãy, nhận dạng hệ thống trầm tích...

   8 p hueic 20/09/2019 74 0

 • Địa vật lý địa tầng

  Địa vật lý địa tầng

  Nội dung của bài viết gồm Carota và đối sánh địa tầng; đào từ cực trong lịch sử trái đất; phân vị từ địa tầng; địa chấn địa tầng; phân vị địa chấn địa tầng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p hueic 20/09/2019 60 0

 • Địa chất đới bờ biển và thềm biển

  Địa chất đới bờ biển và thềm biển

  Nội dung của bài viết bao gồm: hoạt động địa chất của đới bờ, hoạt động địa chất của sóng, sóng và dòng chảy ven bờ, cồn chắn cửa sông, đê cát ven bờ, sóng tạo doi cát nối đảo; hoạt động địa chất của thủy triều, bãi triều, hoạt động xói lở, hoạt động bồi tụ; thềm biển mài mòn, thềm biển mài mòn tích tụ.

   4 p hueic 20/09/2019 79 0

 • Ebook Thủy lực (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thủy lực (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thủy lực (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa khoa học thủy lực, phạm vi ứng dụng và lĩnh vực nghiên cứu của khoa học thủy lực, chất lỏng trong thủy lực, thủy tĩnh học, áp suất thủy tĩnh - áp lực, sự cân bằng của chất lỏng trọng lực, cơ sở động lực học chất lỏng, tổn thất cột nước trong dòng chảy, dòng...

   224 p hueic 23/04/2019 143 0

 • Ebook Thủy lực (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thủy lực (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Thủy lực (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dòng chảy ổn định trong ống có áp, chuyển động không ổn định trong ống có áp, hiện tượng nước va và sự giao động của khối nước trong tháp điều áp, dòng chảy đều không áp trong kênh, dòng chảy không đều trong kênh hở,... Để nắm nội dung mời các...

   238 p hueic 23/04/2019 136 0

 • Ứng dụng lý thuyết Catastrof và Entropi trong đánh giá trạng thái động học đường ống vận chuyển dầu và khí

  Ứng dụng lý thuyết Catastrof và Entropi trong đánh giá trạng thái động học đường ống vận chuyển dầu và khí

  Bài viết Ứng dụng lý thuyết Catastrof và Entropi trong đánh giá trạng thái động học đường ống vận chuyển dầu và khí đề cập đến một phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu và đánh giá trạng thái động học của một hệ thống công nghệ trên quan điểm ổn định và bền động lực học.

   8 p hueic 23/04/2019 88 0

 • Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay

  Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay

  Bài báo đề cập đến các vấn đề cơ bản của robot Delta như mô hình hóa bài toán, bài toán động học, động lực học. Bên cạnh đó, bài báo còn phân loại chi tiết vùng làm việc cũng như xác định được khối cầu nội tiếp bên trong vùng làm việc. Các công thức được đưa ra như một tham chiếu cho việc thiết kế.

   5 p hueic 23/04/2019 87 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số