• Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai

  Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai" cung cấp cho người học các kiến thức: Hạn chế của định luật 1 và sự ra đời của định luật 2, chu trình nhiệt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hueic 28/09/2020 24 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất

  Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất" trình bày các nội dung: Công, nhiệt lượng, định luật nhiệt động thứ nhất. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   16 p hueic 28/09/2020 24 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của khí lý tưởng

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của khí lý tưởng

  Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của khí lý tưởng" trình bày hệ thống nhiệt động, thể tích riêng, nội năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hueic 28/09/2020 20 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình vi phân cho chất lỏng lý tưởng chuyển động (P.Tr EULER), tích phân P. Tr. Lamb-Gromeco→ phương trình Bernoulli, phương trình vi phân cho chất lỏng thực chuyển động (P.Tr Navier-Stokes),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   20 p hueic 23/03/2020 76 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2 Sơ lược hệ thống gồm các nội dung chính sau: Hệ thống Robot, bộ điều khiển IRC 5, ví dụ về robot công nghiệp – IRB 6400R, Robot 6 trục, các loại tủ điều khiển IRC5, IRC5 Kiến trúc tủ,..

   34 p hueic 30/11/2017 223 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3 Dịch chuyển gồm các nội dung chính sau: Thiết bị cơ khí, chế độ dịch chuyển, dịch chuyển theo trục, khóa Joystick, QuickSet-truy cập nhanh, enable Device-Kích hoạt thiết bị,...

   16 p hueic 30/11/2017 213 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1)

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1)

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1) trình bày các nội dung chính như: Hệ tọa độ của công cụ, xác định TCP, xác định TCP và định hướng tool, giúp tool ở vị trí phù hợp với chuyển động nhất có thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hueic 30/11/2017 220 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2)

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2)

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2) trình bày các nội dung chính như: Xác định đối tượng làm việc Workobject, xác định khu vực làm việc cho Robot, xác định Workobject,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hueic 30/11/2017 238 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6 Các câu lệnh cơ bản thông dụng trình bày với các nội dung chính như sau: MoveL/MoveJ, MoveC, Example, Function, MoveAbsJ, PulseDO, TPErase,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hueic 30/11/2017 235 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

  Một chương trình được chia thành nhiều tác vụ (task) với dữ liệu (data) và các đoạn chương trình (routines) riêng, Một chương trình được chia thành những modun chương trình nhỏ,...Để nắm chi nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5 dưới đây.

   7 p hueic 30/11/2017 206 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8 Lưu trữ và khôi phục trình bày với các nội dung chính như sau: Lưu trữ – IRC5, khôi phục – IRC5, lưu trữ hệ thống, sao lưu và khôi phục, khôi phục hệ thống,...

   17 p hueic 30/11/2017 177 1

 • Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10

  Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10 Calib vị trí ban đầu của Robot trình bày với các nội dung chính như sau: Calibration – IRC5, thông số Motor Calibration Offset, kiểm tra robot đã calibrate chưa, sửa giá trị Motor Calibration Offset,...

   17 p hueic 30/11/2017 467 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số